Match

NameRunsStrike RateWicketsBatting Avg
Abid Ali33194.11033
Mangala Gunasekara0010
Roman Mazumder52288.88052
Yasir Khan0000
Irfan Riaz0000
Rashidul Hasan0000
Abdul Manan0000
Anowar Hossain0020
Faysal Mia0000
Habibur Rahman0000
Ravi Kumar0020
NameRunsStrike RateWicketsBatting Avg
Benojir Ahmed18138.46018
Mainul Hasan717507
Alvi Chowdhury133.3301
Noori Chowdhury420004
Jubraz Morol0000
Parvez Miah555.5505
Munnah Rahman25178.57025
Abdullah Al Tasmin27207.69127
Abdus Shukur110001
Mahamudul Sajib0000
Saurav Ahmed0000