Match

NameRunsStrike RateWicketsBatting Avg
Muqadar Saleem0020
Aritra Nag0000
Gourav Aggarwal0000
Amit Jain0030
Praveen Kumar0010
Chaitanya Kilari0020
Sukavanesh Mathisekaran0000
Justine Selvaraj0000
Umais Ahmed0000
Bharat Konka0010
Mohit Dhir0000
NameRunsStrike RateWicketsBatting Avg
Niaz Mohammad0010
Fahd Omair Zafar37503
Muhibullah Kharoti1191011
M Sadek Robel35003
Imran Khan12120012
Taimur Khan25156125
Waissullah Safi0000
Mohammad Askari0000
S Abdul Haq15001
Sabaun Shirzad15011
Waleed Ilyas310013