Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Abhimanyu Rana 212 96.80 0 15.14
Mani Sharma 2 20 0 2
Digvijay Rangi 40 102.56 2 40
Vaibhav Arora 0 0 7 0
Mayank Dagar 34 54.83 26 3.77
Pankaj Jaswal 206 187.27 64 11.44
Ravi Thakur 69 115 0 17.25
Ayush Jamwal 66 126.92 13 22
Rishi Dhawan 1117 118.20 51 32.85
Ekant Sen 321 123.46 0 24.69
Nitin Sharma 217 142.76 0 19.72
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ruturaj Gaikwad 937 133.09 0 31.23
Kedar Jadhav 981 136.06 4 27.25
Naushad Shaikh 781 125.96 9 32.54
Azim Kazi 328 125.19 17 36.44
Vishant More 13 144.44 0 13
Satyajeet Bachhav 37 80.43 41 4.62
Swapnil Gugale 212 105.47 5 12.47
Pradeep Dadhe 0 0 4 0
Taranjit Singh 61 117.30 4 5.54
Ranjeet Nikam 14 82.35 0 7
Rajvardhan Hangargekar 6 85.71 0 6