Match

NameRunsStrike RateWicketsBatting Avg
Nazim Siddiqui232130.33029
Vishal Singh20877.61326
Kaushal Singh80105.26516
Vijay Jena3865.5106.33
Sahil Raj9790.65716.16
Satya Setu161102.54026.83
Shubham Singh Sr23135.29323
Jai Prakash Yadav20111.111110
Abhishek Yadav133.3310
Vikash Kumar43204.76343
Kumar Ankit315003
NameRunsStrike RateWicketsBatting Avg
Arnav Sinha20299.50022.44
Mohit Kumar17694.62025.14
Bhanu Anand13775.69019.57
Aayush Kumar129137.23064.50
Amit Kumar Sr19111.7609.50
Supriyo Chakraborty89109.87914.83
Harsh Dev Gautam12011
Nishikant Kumar28164.70328
Ronit Singh1376.4796.50
Amit Kumar735027
Ishthekar Ahmed Khan18138.46118